Sok okos ember a zenéről

Sok okos ember, sok okos dolgot mondott már a zene fejlesztő hatásáról.

“A zenei hang, az ének köti a kisgyereket legelőször, legbiztonságosabban az emberi világhoz.”Vekerdy

“A gyermek zenei nevelését a születése előtt 9 hónappal kell elkezdeni”

, majd később így módosította:

“A gyerek zenei nevelését az anya születése előtt 9 hónappal kell elkezdeni!”Kodály

„A zene éppoly játékszer, mint a homokozóvödör”Suzuki

Azok a babák, akik magzati korukból sok hangélménnyel rendelkeznek, születésük után lelkileg kiegyensúlyozottabbak lettek, hallásuk érzékenyebb, beszédfejlődésük is gyorsabb lett (pl. differenciáltabb hangadás, korai tagolt, jól formált hangzók).

Köztudott, hogy a gyermekek olyan tevékenységeken keresztül fejlődnek leginkább, amiben örömüket lelik. Erre az örömre épül az éneklés, a zenélés, a zenével való játék közismert, de nem eléggé hangsúlyozott- képesség- készség- és személyiségfejlesztő hatása.

A zene észrevétlenül tökéletesít számos képességet. Formálja az értelmet és az érzelmeket, tökéletesíti mozgást, az észlelést, segíti a szociális érést.

Egy időben hat a két agyféltekére, hangolja azok működését.

Bal
 • Beszédkészség, nyelvi központ pl.: beszédértés, beszédelemzés
 • Idõérzékelés › muzikalitáshoz kapcsolódó ritmusérzék a bal félteke kizárólagos tulajdonsága
 • A jobb kéz mozgatója
 • Logikus gondolkodás
Jobb
 • Zenei képességek egy része pl.: hangszín, hangmagasság, abszolút hallás, harmóniák érzékelése
 • Térérzékelés, látás
 • A bal kéz mozgatója
 • Absztrakt gondolkodás, kreativitás ›új dolgokra való fogékonyság, zeneértés
 • Emóciók feldolgozása, érzékenység nonverbális hatásokra › a zene élvezete
 • Asszociatív régió › dallammemorizálás, felidézés képessége

Miért jó tehát a zene a gyerekeknek?

 • mert a zene élmény,
 • mert “Teljes lelki élet zene nélkül nincs.” (Kodály),
 • a zene általános nevelő hatása közismert,
 • a zene számos lehetőséget rejt magában a fejlesztéshez, fejlődéshez:
 • a ritmus javítja a figyelmet, a koncentrációt, a határozottságot és a beidegző képességet,
 • a dallam a kicsik érzelmi világát formálja,
 • a hangszín és a hangerő a hallást fejleszti
 • az ének, és a zenére való mozgás pedig állóképesség javító, testnevelő hatású. Mindemellett közvetve, vagy közvetlenül olyan területek is fejlődnek a zene által, mint a nagymozgások, az egyensúlyérzék, a finommotorika, a térirányok ismerete, a vizuális észlelés, az auditív információk feldolgozása, a beszédkészség, és a szociális érettség.