Mi történne, ha minden egyes napunkat örömmel, játékkal és vidámsággal töltenénk?

Tudta, hogy a gyermek első hat éve alatt kialakul a későbbi személyiségének az alapja?

Régóta nálunk dolgozó és megbízható pedagógusokkal, gondozókkal biztosítjuk a gyermeknek a stabil érzelmi hátteret.

Vidám, kreatív foglalkozásaink alatt intenzíven és fókuszáltan készítjük fel a babákat és a gyermekeket arra, hogy nyugodt szívvel mehessenek óvodába, majd később iskolába.

A hét minden napjára kínálunk tematikus foglalkozásokat a hozzánk (rendszeresen vagy csak időszakosan) ellátogató gyermekek számára.

Foglalkozásainkon, játékos formában, a célnak megfelelő eszközök segítségével fejlesztjük a gyermekek készségeit, előkészítve az óvodai munkát. Foglalkozásaink során már a bölcsődében szem előtt tartjuk az iskolára való előkészítés hét alapvető témakörét:

  • beszédhanghallás– az olvasás- és írástanulás megkezdéséhez elengedhetetlen ritmus, énekek és mondókák utánzásával fejlesztjük a fonológiai képességeket (diszlexia)
  • relációszókincs fejlesztése – a nyelvileg közölt információk vételének egyik meghatározó tényezője (memória játékok, figyelem erősítő gyakorlatok)
  • matematikatanulás képességeinek fejlesztése – az elemi számolási készségfejlettség, irányok/helyzetek érzékelése, csoportosítás/összehasonlítás
  • tapasztalati következtetések– tudásszerzés, a tanulási folyamat, a gondolkodás kritikus feltétele és,
  • tapasztalati összefüggés megértésének a fejlesztése speciális fejlesztő játékok segítségével
  • társas kapcsolatok kezelése– az eredményes iskolai beilleszkedés döntő kritériuma a szociális fejlettség: felnőttek, társak elfogadása, tolerancia, test-tudat, én-tudat…
  • írásmozgás-koordináció– az íráskészség elsajátításának előfeltétele, kritikus elemi készség, amelyet az újak izmainak fejlesztésével, speciális egyensúlygyakorlatokkal, énekes ritmusos bilaterális mozgás-sorokkal fejlesztünk

Mindezek csupán a legalapvetőbbek. Ezekkel együtt nagy gondot fordítunk a napi rutin elfoglaltságok: étkezés, szobatisztaság, öltözködés, rend- és rendszer ismeret fejlesztésére.

A szülők igényeinek megfelelően részt veszünk a szobatisztaságra nevelésben, a bilire szoktatásban, az önálló WC használat kialakításában és a gyermekek természetes higiéniához való viszonyának fejlesztésében.

Önállóságra neveléssel teret engedünk a gyermek önbizalmának kibontakozására úgy, hogy minden tevékenységgel a felfedezés élményét nyújtjuk, miközben dicséretekkel, szóbeli- és fizikai megerősítésekkel biztosítjuk arról, hogy mellette állunk és védelmezzük. Ez nagyban megkönnyíti a szülőtől való elszakadás megtapasztalását és egy a szülő-gyerek kapcsolatot boldogító, erősítő élménnyé alakítja át, amely a felnőtt korban a pozitív, szilárd személyiség alapját képezi majd.

to top button